Съставяне на Годишни финансови отчети и изготвяне на Данъчни декларации на фирмите и физическите лица по ЗКПО и ЗДДФЛ, както и представянето им в съответните териториални дирекции на Национална агенция по приходите в законно установените срокове;

Свържете се с офиса на SCG Balance в гр.Пловдив или гр.София за индивидуална оферта. Очакваме Ви!