Подготовка на документи и извършване на първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър; / единствено с предоставен електронен подпис на името на фирмата-клиент или на собственика /
Регистрация по ЗДДС

Свържете се с офиса на SCG Balance в гр.Пловдив или гр.София за детайли по предлаганите счетоводни услуги. Очакваме Ви!