За да отговорим на нуждите на клиентите нашите квалифицирани счетоводители предлагат редица допълнителни счетоводни услуги, сред които са:

– Изготвяне при попадане в статистическа извадка на месечни и/ или тримесечни справки;
– Подготовка на документи при данъчни и осигурителни казуси;
– Подготовка на документи и публикуване на отчети за Търговския регистър;
– Подаване на Уведомления и Декларации към Инспекция по труда;
– Представителство и защита при насрещни и други проверки и ревизии от страна на НАП и органите на НОИ;
– Консултации по възникнали казуси;
– Други услуги по индивидуално запитване.

Актуално

Онлайн консултация – счетоводни услуги

Възползвайте се от новата услуга – онлайн консултация счетоводни услуги предлагана от Ес Си Джи Баланс! В удобно за Вас време можете да получите професионална консултация от квалифициран счетоводител. Фирмата …