За да отговорим на нуждите на клиентите нашите квалифицирани счетоводители предлагат редица допълнителни счетоводни услуги, сред които са:

– Изготвяне при попадане в статистическа извадка на месечни и/ или тримесечни справки;
– Подготовка на документи при данъчни и осигурителни казуси;
– Подготовка на документи и публикуване на отчети за Търговския регистър;
– Подаване на Уведомления и Декларации към Инспекция по труда;
– Представителство и защита при насрещни и други проверки и ревизии от страна на НАП и органите на НОИ;
– Консултации по възникнали казуси;
– Други услуги по индивидуално запитване.

Актуално

Онлайн търговията – счетоводна консултация за електронни магазини и др.

Деклариране на онлайн продажбитеВ последните години онлайн търговията придоби съществен ръст и дял в бизнес средата. Изникването на нови онлайн търговци, било то под формата на: електронни магазини, като AliExpress, …