Онлайн търговията – счетоводна консултация за електронни магазини и др.

Деклариране на онлайн продажбитеВ последните години онлайн търговията придоби съществен ръст и дял в бизнес средата. Изникването на нови онлайн търговци, било то под формата на: Интересувате се: Какво е …