Онлайн търговията – счетоводна консултация за електронни магазини и др.

Деклариране на онлайн продажбитеВ последните години онлайн търговията придоби съществен ръст и дял в бизнес средата. Изникването на нови онлайн търговци, било то под формата на: Интересувате се: Какво е …

Данъчни облекчения за деца през 2024 год.

Облекченията могат да се ползват по два начина:          Изискването е родителят да няма неплатени публични задължения (за данъци, осигуровки, глоби, местни данъци и такси). В случай, че има такива, …