Данъчни облекчения за деца през 2024 год.

Облекченията могат да се ползват по два начина:          Изискването е родителят да няма неплатени публични задължения (за данъци, осигуровки, глоби, местни данъци и такси). В случай, че има такива, …